Vyhledat v textu

Využíváte sběrný dvůr?
a) Ano, pravidelně
  
 992
b) Ano, občas
  
 849
c) Výjimečně
  
 791
d) Ne, nevyužívám
  
 766