Využíváte sběrný dvůr?
a) Ano, pravidelně
  
 1478
b) Ano, občas
  
 1121
c) Výjimečně
  
 1013
d) Ne, nevyužívám
  
 1153