Úřední deska DSO


Kategorie:Využíváte sběrný dvůr?
a) Ano, pravidelně
  
 1564
b) Ano, občas
  
 1186
c) Výjimečně
  
 1064
d) Ne, nevyužívám
  
 1214