Úřední deska DSO


Kategorie:


Využíváte sběrný dvůr?
a) Ano, pravidelně
  
 1430
b) Ano, občas
  
 1069
c) Výjimečně
  
 980
d) Ne, nevyužívám
  
 1052