Úřední deska DSO


Kategorie:

Využíváte sběrný dvůr?
a) Ano, pravidelně
  
 1393
b) Ano, občas
  
 1036
c) Výjimečně
  
 962
d) Ne, nevyužívám
  
 1006