Úřední deska DSO


Kategorie:

Využíváte sběrný dvůr?
a) Ano, pravidelně
  
 1385
b) Ano, občas
  
 1032
c) Výjimečně
  
 960
d) Ne, nevyužívám
  
 1000