Vyhledat v textu

Využíváte sběrný dvůr?
a) Ano, pravidelně
  
 1224
b) Ano, občas
  
 970
c) Výjimečně
  
 921
d) Ne, nevyužívám
  
 926