Sběrný dvůr odpadů

Ve městě Jevišovice byl uveden do provozu sběrný dvůr odpadů (SDO). Jedná se o speciální zařízení, ve kterém budou mít občané obcí Jevišovic, Střelic,  Hluboké Mašůvky, Boskovštejna, Jiřic u M. Budějovic, Rozkoše, Vevčic a Černína  možnost odevzdat ke zneškodnění odpady, které nepatří do běžných odpadových  nádob.

Předávat ke zneškodnění je možné

 • staré léky
 • monočlánky
 • akumulátorové baterie
 • zářivkyolejové filtry
 • oleje
 • materiály od zachycování olejů (piliny, Vapex)
 • pneumatiky
 • ředidla a ostatní rozpouštědla
 • použité elekrozařízení (ledničky, televizory, rádia, bojlery…)
 • velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce…)
 • stavební sutě (v omezeném množství - 1m3 na číslo popisné)
 • druhotné suroviny (papír, sklo, plasty)

Provozní doba a kontakty

.A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o.
Dobšická 10a
669 02 Znojmo
Tel.: 515 242 652
 • Úterý 14:00 - 18:00
 • Pátek 14:00 - 18:00
 • Sobota 8:00 - 13:00


Veškeré výše uvedené odpady bude možno předávat v provozní době v SDO ke zneškodnění zcela zdarma. Podmínkou je, že se bude jednat o odpad z běžných domácností a nikoliv od podnikatelů. Náklady na zneškodnění jsou hrazeny z poplatku na občana za odpady. Odpady budou převzaty po předložení průkazu totožnosti k prokázání trvalého bydliště obyvatele obce Svazku obcí Jevišovicka.

Závazné a informační dokumenty SDO

Výstavba sběrného dvora

www.opzp.cz

Využíváte sběrný dvůr?
a) Ano, pravidelně
  
 1501
b) Ano, občas
  
 1135
c) Výjimečně
  
 1021
d) Ne, nevyužívám
  
 1159