Turistika

Městský park pod kostelem sv. Václava v Tišnově

Místo
Brno-venkov
Typ

V moderním městě s bohatou minulostí, kterou dnes připomíná mnoho světských i církevních staveb z různých historických období, jsme se prošli při letní dovolené i novým městským parkem. Nový městský…

Více

Tišnov - vyhlídkový parčík u kostela

Místo
Brno-venkov

Děkanský kostel sv.Václava je obklopen parčíkem, ve kterém zaujme pohled na část středověké hradby se střílnami (zbytek původního opevnění kostela), na hodnotnou sochu Piety od význačného moravského…

Více

Tišnovský chrám sv.Václava

Místo
Brno-venkov
Typ

Poznávacím logem Tišnova je krom masívu Květnice a rozhledny na Klucanině také mohutná hranolová věž zvonice, tyčící se z návrší nad historickým jádrem města poblíž náměstí Míru. Byla zde vystavěna…

Více

Lomnice u Tišnova

Místo
Brno-venkov
Typ

Severozápadně od Brna a kousek od Tišnova na návrší nad Besenkem leží městys Lomnice. Z dálky upoutá zdejší barokní kostel Navštívení PannyMarie, zaujme i zdejší zámek a bývalá židovská čtvrť se…

Více

Židovská čtvrť v Lomnici u Tišnova

Místo
Brno-venkov

Židovská čtvrť v Lomnici u Tišnova je tvořena židovskám náměstím a ulicí Josefa Uhra a částí ulice Bakošovec. Od roku 1850 zde fungovala samostatná židovská politická obec, roku 1919 byla sloučena s…

Více

Tišnovský Mariánský sloup

Místo
Brno-venkov
Typ

Velmi hodnotné sochařské dílo si můžeme prohlédnout na spodním tišnovském náměstí, které nese jméno po „učiteli národů.“ A to i přesto, že se jedná o sloup zbudovaný v historizujícím novobarokním…

Více

Tišnovská městská spořitelna

Místo
Brno-venkov

Jakožto člověk žijící ve funkcionalistickém Zlíně na svých cestách vyhledávám spíše budovy z doby mnohem dávnější, vystavěné v historických stavebních slozích. Pokud ale někde narazím jen na trochu…

Více

O Tišnovských uličkách

Místo
Brno-venkov

Tyhle starobylé a velice úzké uličky, vedoucí mezi bývalými domky chudobnějších řemeslníků, nalezneme v západní části města a jsou tři. Koželužská a Jirchářská ulička je přístupná z Jungmannovy a…

Více

Město Tišnov

Místo
Brno-venkov
Typ

Tišnov je město ležící na řece Svratce v kotlině obklopené zalesněnými kopci. Památky, které stojí za pozornost, jsou hlavně na náměstí Míru. Upoutá zde velká radnice, kde dnes sídlí Městský úřad,…

Více

Kamenná kašna v Tišnově

Místo
Brno-venkov
Typ

Na hlavním tišnovském náměstí Míru, proti budově radnice, zaujme návštěvníky města kamenná kašna. Sojí na čtyřstupňovém schodišti na šestibokém půdorysu s mírně vydutými boky. Ve spodní části vidíme,…

Více

Vyhledat v textu

Využíváte sběrný dvůr?
a) Ano, pravidelně
  
 1288
b) Ano, občas
  
 988
c) Výjimečně
  
 935
d) Ne, nevyužívám
  
 948